Beginnerscursus

Beschrijving beginners cursus

In februari 2019 start weer een beginnerscursus waar men een kijkje krijgt in het leven van de honingbij en leert hoe deze bij verzorgt wil worden. Na een aantal theorielessen volgen de praktijklessen in onze verenigingsbijenstal. In totaal 20 lessen van 2 uur.

De theorie lessen vinden plaats in het Beatrixcentrum in Wehl.

De cursuskosten bedragen voor zowel de beginnerscursus als de drachtplantencursus €150.-

Opgave voor de cursussen kan bij margreet@tebraake.eu.

Aanleiding/doel
De aanleiding voor deze cursus is het belang van het in stand
houden van een gezonde bijenstand in Nederland en de
noodzaak om daarvoor de basiskennis op een verantwoorde
wijze te verspreiden. Hiervoor is het nodig om een zo breed
mogelijk publiek geïnteresseerd en enthousiast te maken
voor het bijenhouden en hen de kennis en praktische ervaring
te geven om dit op een eenvoudige, diervriendelijke en voor
de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze te doen.
• De opleiding leidt geïnteresseerden op tot een beginnend
imker.
• De opleiding geeft inzicht in de algemene
behandelmethode zodanig dat een bijenvolkvolk zijn
jaarlijkse natuurlijke ontwikkeling kan doorlopen.
• De opleiding laat cursisten in praktijk kennismaken met de
bij en het proces van het bijenhouden.
• De opleiding leert de cursist de verschillende materialen en
gereedschappen, gebruik en onderhoud daarvan.
• De opleiding maakt dat de cursist enthousiast raakt en
blijft voor de bijenhouderij.
• De opleiding leert de cursist een methode die een
beginpunt vormt voor het omgaan met bijen. Hem wordt
uitzicht geboden op andere werkwijzen: koninginnenteelt,
verschillende methoden van zwermverhindering

TOP